Powiat Ostrowski
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Powiat Ostrowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Technikum w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 36 0/0
Technik weterynarii/ technik rolnik/ technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 36 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 32 0/0
rolnik/mechanik 32 0/0
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego ul.Gimnazjalna 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 0/0
IA OGÓLNA 34 0/0
IB BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 34 0/0
I C, D MATEMATYCZNO-FIZYCZNA 68 0/0
IE MATEMATYCZNO - ARCHITEKTONICZNA 34 0/0
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta ul.Wrocławska 48, 63-400, Ostrów Wielkopolski 170 0/0
matematyczno-fizyczny 34 0/0
biologiczno-chemiczny 34 0/0
językowy 34 0/0
biologiczno-geograficzny 34 0/0
ogólny 34 0/0
III Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 17, 63-400, Ostrów Wielkopolski 170 0/0
1Ag-MATEMATYCZNA SGH 17 0/0
1Ag-MATEMATYCZNA SGH 17 0/0
1Bg-BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 34 0/0
1Cg-SPORTOWA 34 0/0
1Dg-TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA 34 0/0
1Eg-HUMANISTYCZNA 34 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina ul.Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 170 0/0
I A HUMANISTYCZNO-FILMOWY 34 0/0
I B HUMANISTYCZNO-BIOLOGICZNY 34 0/0
I C JĘZYKOWY 34 0/0
I D MATEMATYCZNY z biznesem i grafiką komputerową 34 0/0
I E OGÓLNY 34 0/0
VII Liceum Ogólnokształcące w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące w ZSP ul.PTR 6, 63-421, Przygodzice 38 0/0
klasa mundurowa 20 0/0
klasa ogólna oraz animator fitness 18 0/0
Technikum w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 102 0/0
I a TE/G - księgowość 34 0/0
I b TE/G - prawno-policyjna 34 0/0
I TL/TS - G - technik logistyk/spedytor 17 0/0
I TH/G - technik handlowiec 17 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE ul.Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 32 0/0
I BS/G - sprzedawca 16 0/0
I BS/G - magazynier logistyk 16 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 92 0/0
1a 36 0/0
1b 36 0/0
1c1 10 0/0
1c2 10 0/0
Technikum w ZSU ul.Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski 144 0/0
1ta 36 0/0
1tb1 18 0/0
tb2 18 0/0
1tc1 18 0/0
1tc2 18 0/0
1td1 18 0/0
1td2 18 0/0
Technikum w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 108 0/0
AG1a 18 0/0
AG1b 18 0/0
B1 36 0/0
ET1a 18 0/0
ET1b 18 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSBE ul.Wolności 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski 64 0/0
W1 32 0/0
MZ1 32 0/0
Technikum w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 204 0/0
Technik ELEKTRONIK 34 0/0
Technik URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 17 0/0
Technik GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 17 0/0
Technik INFORMATYK 68 0/0
Technik MECHATRONIK 68 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST ul.Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 68 0/0
TG1a - technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik mechanik 34 0/0
TG1b - technik elektryk, technik pojazdów samochodowych 34 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSTE ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski 112 0/0
BG1a - mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy 28 0/0
BG1b - elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy 28 0/0
BG1c - operator obrabiarek skrawających, mechanik - monter maszyn i urządzeń 28 0/0
BG1d - elektryk, ślusarz 28 0/0
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek al.Słowackiego 33 a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 125 0/0
TURYSTYCZNY 25 0/0
BIOLOGICZNO- CHEMICZNY 25 0/0
MEDYCZNY 25 0/0
MATEMATYCZNO- FIZYCZNY 25 0/0
JĘZYKOWY 25 0/0
Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej ul.Waryńskiego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski 150 0/0
1a ogólna 30 0/0
1b psychologiczno-pedagogiczna 30 0/0
1c matematyczno-logistyczna 30 0/0
1d biologiczno-chemiczna 30 0/0
1e lingwistyczno-geograficzna 30 0/0