Powiat Poznański
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Poznański
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Owińska, Bolechowo, 62-005 Owińska 48 0/0
I WM - wojskowa (mundurowa) 12 0/0
I SR - strażacko-ratownicza (mundurowa) 12 0/0
I P - policyjna (mundurowa) 12 0/0
I Og - ogólnokształcąca 12 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina 24 0/0
Ia LO 24 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego ul.Podgórna 12, 62-020, Swarzędz 96 0/0
1Ap klasa humanistyczno-językowa 24 0/0
1Bp klasa matematyczno-geograficzna 24 0/0
1Cp klasa biologiczno-chemiczna 24 0/0
1Dp klasa policyjna 24 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym ul.Poznańska 118, 62-080, Tarnowo Podgórne 60 0/0
IA humanistyczny 30 0/0
IB politechniczno-ekonomiczny 15 0/0
IC przyrodniczo-turystyczny 15 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik 48 0/0
I A humanistyczna 24 0/0
I BC ekonomiczno- przyrodnicza 24 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie ul.Kasprowicza 3, 62-041, Puszczykowo 104 0/0
IAp - sportowy 26 0/0
IBp - humanistyczny 26 0/0
ICp - ekonomiczny 26 0/0
IEp - przyrodniczy 26 0/0
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu ul.Armii Poznań 27, 62-030 Luboń 60 0/0
1A - Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii 30 0/0
1B - Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii 30 0/0
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica 24 0/0
LO 24 0/0
Technikum w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020, Swarzędz 171 0/0
TEP 15 0/0
TRP 15 0/0
TGP 24 0/0
THP 12 0/0
TIP 30 0/0
TLP 12 0/0
TMP 24 0/0
TUSP 15 0/0
TAP 12 0/0
TMCP 12 0/0
Technikum w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska 24 0/0
I TI - technik informatyk 12 0/0
I TL - technik logistyk 12 0/0
Technikum w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina 24 0/0
I TH - technik hotelarstwa 12 0/0
I TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką 12 0/0
Technikum w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica 76 0/0
I-5T Infor. 24 0/0
I-5T Hotel 24 0/0
I 5T Archit. Kraj. 14 0/0
Ia-5 T reklamy 14 0/0
Technikum w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina 24 0/0
Ib TL - technik logistyk 12 0/0
Ib TH - technik hotelarstwa 12 0/0
Technikum w Kórniku ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik 24 0/0
TL 24 0/0
Technikum w Poznaniu ul.Rubież 20, 61-612, Poznań 50 0/0
Ia-5 T Infor. 24 0/0
Ia-5 T Archit.Kraj. 13 0/0
I- 5 T reklamy 13 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina 48 0/0
Ic - klasa wielozawodowa 24 0/0
Id - klasa wielozawodowa 24 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz 123 0/0
AP 12 0/0
CP 12 0/0
DP 12 0/0
EP 24 0/0
FP-VWP 6 0/0
GP-SKF 15 0/0
HP-VWP 8 0/0
IP-VWP 6 0/0
JP-VWP 4 0/0
KP 24 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina 48 0/0
I A - klasa wielozawodowa 24 0/0
I B - klasa patronacka firmy "Solaris Bus&Coach S.A." 24 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica 28 0/0
BS ROK-P 28 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Poznaniu ul.Rubież 20, 61-619, Poznań 0/0
Oferta w przygotowaniu