Słupca
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Słupca
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy pl.Szkolny 1, 62-400 Słupca 92 0/0
p 1A.1 Politechniczna 16 0/0
p 1A.2 Politechniczna 16 0/0
p 1.B Medyczno-przyrodnicza 30 0/0
p 1.C Humanistyczna 30 0/0
Liceum Ogólnokształcące w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 30 0/0
Ścisły-p 15 0/0
Humanistyczno-Przyrodniczy-p 15 0/0
Technikum Nr 1 Powstańców Wielkopolskich 22, 62-400 Słupca 90 0/0
I r - technik reklamy 30 0/0
I s - technik spedytor - klasa policyjna 30 0/0
I ż - technik żywienia i usług gastronomicznych 30 0/0
Technikum Nr 2 Kopernika , 62-400 Słupca 60 0/0
1 Tpa_technik elektryk/technik informatyk 30 0/0
1 Tpb_technik mechatronik/technik pojazdów samochodowych 30 0/0
Technikum w Strzałkowie ul.Górna 12, 62-420 Strzałkowo 60 0/0
BUDOWNICTWO 15 0/0
ARCHITEKTURA 15 0/0
MECHANIZACJA ROLNICTWA 30 0/0
Technikum w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 39 0/0
Teleinformatyk-p 13 0/0
Organizacja Turystyki-p 13 0/0
Geodeta-p 13 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Słupcy ul. Kopernika , 62-400 Słupca 90 0/0
1 Ap_kierowca mechanik 30 0/0
1 Bp_wielozawodowa 30 0/0
1 Cp_elektromechanik pojazdów samochodowych 30 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Zagórowie ul.Pyzderska 75, 62-410, Zagórów 30 0/0
Wielozawodowy-p 15 0/0
Rolniczy-p 15 0/0
Branżowa szkoła I stopnia w SOSW Wojska Polskiego 13, 62-400, Słupca 15 0/0
Branżowa szkoła I stopnia 15 0/0
Przysposabiająca do Pracy w SOSW Wojska Polskiego 13, 62-400, Słupca 15 0/0
SPP 15 0/0