Staszów
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Staszów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie ul.11 Listopada 3, 28-200, Staszów 160 0/0
1 Ag matematyczna 32 0/0
1 Bg biologiczno-chemiczna 32 0/0
1 Cg biologiczno-chemiczna 32 0/0
1 Dg humanistyczna 32 0/0
1 Eg mundurowa 32 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów 32 0/0
1G_profil humanistyczny 32 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 96 0/0
1G_A matematyczno-informatyczny 32 0/0
1G_B biologiczno-chemiczny 32 0/0
1G_C językowy 32 0/0
Technikum w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 96 0/0
G_technik_ekonomista 16 0/0
G_technik_logistyk 16 0/0
G_technik_hotelarstwa 16 0/0
G_technik_żywienia_i_usług_gastronomicznych 16 0/0
G_technik_informatyk 16 0/0
G_technik_reklamy 16 0/0
Technikum w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 160 0/0
1G_Technik informatyk 32 0/0
1G_Technik pojazdów samochodowych 32 0/0
1G_Technik budownictwa 32 0/0
1G_Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 0/0
1G_Technik mechatronik 16 0/0
1G_Technik budowy dróg 32 0/0
Technikum w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 64 0/0
1G_A technik elektronik 16 0/0
1G_B technik energetyk 16 0/0
1G_C technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) 16 0/0
1G_D technik elektryk 16 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 90 0/0
1G_stolarz 15 0/0
1G_ślusarz 15 0/0
1G_kierowca mechanik 30 0/0
1G_wielozawodowa 30 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 30 0/0
G_wielozawodowa 30 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 30 0/0
1G_A wielozawodowy 30 0/0