Szczecin
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Szczecin
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące al.Piastów 12, 70-331, Szczecin 196 0/0
G - 1 A, lingwistyczno-turystyczna 28 0/0
G - 1 B, biologiczno-medyczna 28 0/0
G - 1 C, matematyczno-fizyczno-informatyczna 28 0/0
G - 1 D, lingwistyczno-teatralna 28 0/0
G - 1 E, matematyczno-przyrodnicza 28 0/0
G - 1 F, lingwistyczno-geograficzna 28 0/0
G - 1 H, dziennikarsko-prawnicza 28 0/0
II Liceum Ogólnokształcące ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507, Szczecin 228 0/0
G_1a - "biotechnologiczna" 28 0/0
G_1b - "językowo-matematyczna" 28 0/0
G_1c - "medialna" 28 0/0
G_1d - "społeczno-prawna" 28 0/0
G_1f - "matematyczno-fizyczna" 28 0/0
G_1g - "matematyczno-chemiczna" 28 0/0
G_1h - "biologiczno-chemiczna" 28 0/0
G_1pre-IB - "przygotowująca do programu matury międzynarodowej" 32 0/0
III Liceum Ogólnokształcące ul. Pomorska 150, 70-812, Szczecin 84 0/0
G_1a humanistyczno - artystyczna 28 0/0
G_1b biologiczno - medyczna 28 0/0
G_1c ekonomiczno - prawna 28 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Świętej Kingi 2, 71-032, Szczecin 84 0/0
G_matematyczno - fizyczna 28 0/0
G_biologiczno - medyczna 28 0/0
G_językowo - humanistyczna 28 0/0
V Liceum Ogólnokształcące ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-503, Szczecin 112 0/0
G_1Ag matematyczno-geograficzna dwujęzyczna 28 0/0
G_1Bg matematyczno-fizyczno-geograficzna 28 0/0
G_1Cg - klasa medyczna biologiczno-chemiczno-fizyczna 28 0/0
G_1Dg - klasa medyczna biologiczno-chemiczna 28 0/0
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Jagiellońska 41, 70-382, Szczecin 112 0/0
G_1 A - HUMANISTYCZNO-MEDIALNA 28 0/0
G_1 B1_B2 - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (MEDYCZNA) 56 0/0
G_1 C - MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA 28 0/0
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Jana Styki 13, 71-138, Szczecin 112 0/0
G_Klasa bezpieczeństwo publiczne - mundurowa 28 0/0
G_Klasa policyjna - mundurowa 28 0/0
G_Klasa biologiczna z el. kryminalistyki 28 0/0
G_Klasa psychologiczno-penitencjarna - mundurowa 28 0/0
VIII Liceum Ogólnokształcące ul.Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin 48 0/0
G_1A (przyrodnicza) 14 0/0
G_1B (medyczna) 14 0/0
G_1C (dziennikarska) 16 0/0
G_1C(i) (dziennikarska- integracyjna) 4 0/0
IX Liceum Ogólnokształcące ul.Plac Mariacki 1, 70-547, Szczecin 168 0/0
G_Matematyczno - Informatyczny 28 0/0
G_Lingwistyczny 28 0/0
G_Prawno - Kulturowy 28 0/0
G_Dwujęzyczny - język niemiecki 28 0/0
G_Medyczno - Psychologiczny 28 0/0
G_Biotechnologiczny 28 0/0
XI Liceum Ogólnokształcące ul.Romera 2, 71-246, Szczecin 84 0/0
1LA - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM /GRUPA WŁOSKA 14 0/0
1LA - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM /GRUPA ANGIELSKA 14 0/0
1LB - KLASA MEDYCZNA 28 0/0
1LC - KLASA EUROPEJSKA 28 0/0
XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Unisławy 26, 71-413, Szczecin 112 0/0
G_społeczno - prawny 28 0/0
G_biologiczno – chemiczny 28 0/0
G_matematyczno - przyrodniczy 28 0/0
G_matematyczno - fizyczny 28 0/0
XIV Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16a, 70-241, Szczecin 140 0/0
G_MATEMATYCZNO-TECHNOLOGICZNA (1AG) 28 0/0
G_MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (1FG) 28 0/0
G_MEDYCZNA (1BG) 28 0/0
G_DZIENNIKARSKO-PRAWNA (1CG) 28 0/0
G_SEKCJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA (1DG) 14 0/0
G_SEKCJA DWUJĘZYCZNA HISZPAŃSKA (1EG) 14 0/0
XVI Liceum Ogólnokształcące ul.Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin 84 0/0
G_MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY (z elementami programowania) 28 0/0
G_MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNY (kognitywistyczny) 28 0/0
G_REKREACYJNO-TURYSTYCZNY 14 0/0
G_PRZYRODNICZO-MEDYCZNY 14 0/0
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul.Rydla 49, 70-783, Szczecin 40 0/0
G_1 W 20 0/0
G_1 X 20 0/0
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hoża 3, 71-699, Szczecin 112 0/0
G_1E ps profil sportowy (piłka siatkowa) 14 0/0
G_1E pn profil sportowy (piłka nożna chł.) 14 0/0
G_1F humanistyczna z elementami teatru i dziennikarstwa 28 0/0
G_1G klasa biomedyczna 28 0/0
G_1H sw profil ekonomiczny z sekcją sportów wodnych 14 0/0
G_1H profil ekonomiczny 14 0/0
XII Liceum Ogólnokształcące ul.Małopolska 22, 70-515, Szczecin 86 0/0
G_ I d promedyczna 28 0/0
G_ I e lingwistyczna 28 0/0
G_ I f sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców 25 0/0
G_f sportowa wioślarstwo dziewcząt i chłopców 5 0/0
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40, 70-424, Szczecin 58 0/0
G_I PP pływanie/piłka wodna 18 0/0
G_I PB boks 10 0/0
G_I NDz piłka nożna dziewcząt 14 0/0
G_I NChł piłka nożna chłopców 16 0/0
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al.Wojska Polskiego 119, 70-490, Szczecin 80 0/0
G_a - psychologiczna 16 0/0
G_a (i) - psychologiczna 4 0/0
G_b - pedagogiczna 16 0/0
G_b (i) - pedagogiczna 4 0/0
G_c - informatyczno - językowa 16 0/0
G_c (i) - informatyczno - językowa 4 0/0
G_d - społeczna 16 0/0
G_d (i) - społeczna 4 0/0
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego al.Wojska Polskiego 76, 70-481, Szczecin 44 0/0
1 A (matematyczno-informatyczna) 22 0/0
1 B (biologiczno-medyczna) 22 0/0
Technikum Zawodowe Nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin 140 0/0
G_1AK_Technik architektury krajobrazu 28 0/0
G_1B_Technik budownictwa 28 0/0
G_1G_Technik geodeta 14 0/0
G_1R_Technik renowacji elementów architektury 14 0/0
G_1IS_Technik urządzeń sanitarnych 14 0/0
G_1RW_Technik robót wykończeniowych w budownictwie 14 0/0
G_1D_Technik drogownictwa 14 0/0
G_1Ge_Technik geolog 14 0/0
Technikum Ekonomiczne Nr 1 ul.Sowińskiego 1, 70-236, Szczecin 112 0/0
G_Klasa 1Hg - zawód technik handlowiec 14 0/0
G_Klasa 1Eg - zawód technik ekonomista 14 0/0
G_Klasa 1Gg - zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej 28 0/0
G_Klasa 1Lg - zawód technik logistyk 28 0/0
G_Klasa 1Rg – zawód technik reklamy 28 0/0
Technikum Zawodowe Nr 4 (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Organizacji i Zarządzania) ul.3 Maja , 70-214, Szczecin 112 0/0
G_technik ekonomista 28 0/0
G_technik logistyk 28 0/0
G_technik hotelarstwa 14 0/0
G_technik organizacji turystyki 14 0/0
G_technik reklamy 28 0/0
Technikum Kształtowania Środowiska ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin 84 0/0
G_I E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 28 0/0
G_I CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji 14 0/0
G_I T - technik turystyki na obszarach wiejskich 14 0/0
G_I S - technik ochrony środowiska 14 0/0
G_I CH - technik technologii chemicznej 14 0/0
Technikum Kolejowe (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Energetyczno–Transportowe) ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin 140 0/0
G-1A - technik spedytor 28 0/0
G-1B - technik automatyk 14 0/0
G-1C - technik chłodnictwa i klimatyzacji 14 0/0
G-1D - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 28 0/0
G-1E - technik elektryk 28 0/0
G-1F - technik elektroenergetyk transportu szynowego 14 0/0
G-1G - technik transportu kolejowego 14 0/0
Technikum Hotelarskie ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Gastronomiczne ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Elektryczno-Elektroniczne ul.Racibora 60 / 61, 71-631, Szczecin 140 0/0
G_1 a_Technik elektryk 28 0/0
G_1 e_Technik elektronik 14 0/0
G_1 e_Technik automatyk 14 0/0
G_1 f_Technik informatyk 42 0/0
G_1 f_Technik mechatronik 42 0/0
Technikum Samochodowe ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin 84 0/0
G_1 ABC T_ technik pojazdów samochodowych 84 0/0
Technikum Łączności ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080, Szczecin 112 0/0
G_1Ta_teleinformatyk 28 0/0
G_1Tb_szer_kom_el 28 0/0
G_1Tc_programista 28 0/0
G_1Tf_foto_i_multimed 28 0/0
Technikum Ogrodnicze ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin 56 0/0
G_TK_technik architektury krajobrazu 14 0/0
G_TO_technik ogrodnik 14 0/0
G_TW_technik weterynarii 28 0/0
Technikum Morskie i Politechniczne ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin 196 0/0
G_Technik nawigator morski 28 0/0
G_Technik mechanik okrętowy 28 0/0
G_Technik żeglugi śródlądowej 14 0/0
G_Technikum mechatronik 28 0/0
G_Technik mechanik 14 0/0
G_Technik logistyk 14 0/0
G_Technik eksploatacji portów i terminali 14 0/0
G_Technik informatyk 42 0/0
G_Technik budowy jednostek pływających 14 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin 28 0/0
G_1TRW_monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 14 0/0
G_1H_monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 14 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin 28 0/0
G_Mechatronik 7 0/0
G_Operator obrabiarek skrawających 7 0/0
G_Ślusarz 7 0/0
G_Monter kładłubów jednostek pływających 7 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin 24 0/0
G-1az - elektryk 8 0/0
G-1bz - elektromechanik 8 0/0
G-1cz - magazynier logistyk 8 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin 56 0/0
G_Kucharz 28 0/0
G_Cukiernik 28 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ul.Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin 84 0/0
1 d-f 84 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 ul.Ku Słońcu , 71-080, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin 28 0/0
G_BSo_ogrodnik 14 0/0
G_BSm_mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 14 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin 28 0/0
G_I K - kucharz 14 0/0
G_I O - operator urządzeń przemysłu chemicznego 14 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin 84 0/0
G_1 eB_elektromechanik pojazdów samochodowych 28 0/0
G_1 mB_mechanik pojazdów samochodowych 28 0/0
G_1 lB_lakiernik samochodowy 14 0/0
G_1 bB_blacharz samochodowy 14 0/0
Technikum Technologii Cyfrowych ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin 56 0/0
G _1 Ti 28 0/0
G_1 Ta 28 0/0
Technikum Technologii Drewna Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ pl.Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin 90 0/0
Klasa Ic - elektromechanik 10 0/0
Klasa I c - operator obrabiarek skrawających 10 0/0
Klasa I c - ślusarz 10 0/0
Klasa Iw3 - wielozawodowa 30 0/0
Klasa Iw4 - wielozawodowa 30 0/0
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego Jana Bosko- szkoła niepubliczna ul.św. Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące Delta - szkoła niepubliczna pl.Żołnierza Polskiego 5, 70-551, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Delta - szkoła niepubliczna pl.Żołnierza Polskiego 5, 70-551, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia Delta - szkoła niepubliczna pl.Żołnierza Polskiego 5, 70-551, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna al.Wojska polskiego 63, 70-476 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna ul.Żołnierska 53, 71-210, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu