Szczecin
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Szczecin
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące al.Piastów 12, 70-331, Szczecin 196 0/0
P-1 A, lingwistyczno-turystyczna 28 0/0
P-1 B, biologiczno-medyczna 28 0/0
P-1 C, matematyczno-fizyczno-informatyczna 28 0/0
P-1 D, lingwistyczno-teatralna 28 0/0
P-1 E, matematyczno-przyrodnicza 28 0/0
P-1 F, lingwistyczno-geograficzna 28 0/0
P-1 G, dziennikarsko-prawnicza 28 0/0
II Liceum Ogólnokształcące ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507, Szczecin 228 0/0
P- 1a - "biotechnologiczna" 28 0/0
P- 1b - "językowo-matematyczna" 28 0/0
P- 1c - „humanistyczno-społeczna” 28 0/0
P- 1d - "społeczno-prawna" 28 0/0
P- 1f - "matematyczno-fizyczna" 28 0/0
P- 1g - "matematyczno-chemiczna" 28 0/0
P- 1h - "biologiczno-chemiczna" 28 0/0
P- 1 pre-IB - "przygotowująca do programu matury międzynarodowej" 32 0/0
III Liceum Ogólnokształcące ul. Pomorska 150, 70-812, Szczecin 84 0/0
P_1a humanistyczno - artystyczna 28 0/0
P_1b biologiczno - medyczna 28 0/0
P_1c ekonomiczno - prawna 28 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Świętej Kingi 2, 71-032, Szczecin 84 0/0
P_matematyczno - fizyczna 28 0/0
P_biologiczno - medyczna 28 0/0
P_językowo - humanistyczna 28 0/0
V Liceum Ogólnokształcące ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-503, Szczecin 112 0/0
P_1A - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna 28 0/0
P_1B - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna 28 0/0
P_1C - klasa medyczna biologiczno-chemiczno-fizyczna 28 0/0
P_1D - klasa medyczna biologiczno-chemiczna 28 0/0
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Jagiellońska 41, 70-382, Szczecin 112 0/0
P_1 A - HUMANISTYCZNO-MEDIALNA 28 0/0
P_1 B1_B2 - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (MEDYCZNA) 56 0/0
P_1 C - MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA 28 0/0
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Jana Styki 13, 71-138, Szczecin 110 0/0
P_Klasa strażacko-ratownicza - mundurowa 28 0/0
P_Klasa prawno-policyjna - mundurowa 28 0/0
P_Klasa biologiczna z el. kryminalistyki 28 0/0
P_Klasa piłkarska 26 0/0
VIII Liceum Ogólnokształcące ul.Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin 48 0/0
P 1A (przyrodnicza) 14 0/0
P 1B (medyczna) 14 0/0
P 1C (dziennikarska) 16 0/0
P 1C (dziennikarska-integracyjna) 4 0/0
IX Liceum Ogólnokształcące ul.Plac Mariacki 1, 70-547, Szczecin 168 0/0
P- Matematyczno - Informatyczny 28 0/0
P- Lingwistyczny 28 0/0
P- Prawno - Kulturowy 28 0/0
P- Dwujęzyczny - język niemiecki 28 0/0
P- Medyczno - Psychologiczny 28 0/0
P- Biotechnologiczny 28 0/0
XI Liceum Ogólnokształcące ul.Romera 2, 71-246, Szczecin 84 0/0
P- IA - KLASA O PROFILU PRAWNYM 28 0/0
P- IB - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM - GRUPA WŁOSKA 14 0/0
P- IB - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM - GRUPA ANGIELSKA 14 0/0
P- IC - KLASA MEDIALNO - EUROPEJSKA 28 0/0
XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Unisławy 26, 71-413, Szczecin 112 0/0
P_społeczno - prawny 28 0/0
P_biologiczno – chemiczny 28 0/0
P_matematyczno - przyrodniczy 28 0/0
P_matematyczno - fizyczny 28 0/0
XIV Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16a, 70-241, Szczecin 140 0/0
P_MATEMATYCZNO-TECHNOLOGICZNA (1A) 28 0/0
P_MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (1F) 28 0/0
P_MEDYCZNA (1B) 28 0/0
P_DZIENNIKARSKO-PRAWNA (1C) 14 0/0
P_SEKCJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA (1C) 14 0/0
P_WSTĘPNA DO SEKCJI HISZPAŃSKIEJ DWUJĘZYCZNEJ (1E) 28 0/0
XVI Liceum Ogólnokształcące ul.Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin 84 0/0
P- MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY (z elementami programowania) 28 0/0
P- MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNY (kognitywistyczny) 28 0/0
P- REKREACYJNO-TURYSTYCZNY 14 0/0
P- PRZYRODNOCZO-MEDYCZNY 14 0/0
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul.Rydla 49, 70-783, Szczecin 40 0/0
P_1 M 20 0/0
P_1 S 20 0/0
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hoża 3, 71-699, Szczecin 112 0/0
P- 1A ps – profil sportowy (piłka siatkowa) 14 0/0
P- 1A pn – profil sportowy (piłka nożna) 14 0/0
P- 1B humanistyczna z elementami teatru 28 0/0
P- 1C – profil biomedyczny 28 0/0
P- 1D sw – profil ekonomiczny z sekcją sportów wodnych 14 0/0
P- 1D – ekonomiczna 14 0/0
XII Liceum Ogólnokształcące ul.Małopolska 22, 70-515, Szczecin 86 0/0
P_ I a biologiczno-chemiczna 28 0/0
P_I b humanistyczno-językowa 28 0/0
P_I c sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców 25 0/0
p_I c sportowa wioślarstwo dziewcząt i chłopców 5 0/0
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40, 70-424, Szczecin 58 0/0
P_1 CP pływanie/piłka wodna 18 0/0
P_1 CB boks 10 0/0
P_1 DDz piłka nożna dziewcząt 14 0/0
P_1 DChł piłka nożna chłopców 16 0/0
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al.Wojska Polskiego 119, 70-490, Szczecin 80 0/0
P_A - psychologiczna 16 0/0
P_A (i) - psychologiczna 4 0/0
P_B - pedagogiczna 16 0/0
P_B (i) - pedagogiczna 4 0/0
P_C - informatyczno - językowa 16 0/0
P_C (i) - informatyczno - językowa 4 0/0
P_D - społeczna 16 0/0
P_D (i) - społeczna 4 0/0
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego al.Wojska Polskiego 76, 70-481, Szczecin 26 0/0
1 C1 (matematyczno-informatyczna) 14 0/0
1 C2 (biologiczno-medyczna) 12 0/0
Technikum Zawodowe Nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin 140 0/0
P_1AK Technik architektury krajobrazu 28 0/0
P_1B Technik budownictwa 28 0/0
P_1G Technik geodeta 14 0/0
P_1R Technik renowacji elementów architektury 14 0/0
P_1IS Technik inżynierii sanitarnej 14 0/0
P_1RW Technik robót wykończeniowych w budownictwie 14 0/0
P_1D Technik budowy dróg 14 0/0
P_1Ge Technik geolog 14 0/0
Technikum Ekonomiczne Nr 1 ul.Sowińskiego 1, 70-236, Szczecin 112 0/0
P_1H - technik handlowiec 14 0/0
P_1E - technik ekonomista 14 0/0
P_1G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawny technik cyfrowych procesów graficznych) 28 0/0
P_1L - technik logistyk 28 0/0
P_1R – technik organizacji reklamy 28 0/0
Technikum Zawodowe Nr 4 (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Organizacji i Zarządzania) ul.3 Maja , 70-214, Szczecin 112 0/0
P_technik ekonomista 28 0/0
P_technik logistyk 28 0/0
P_technik hotelarstwa 14 0/0
P_technik organizacji turystyki 14 0/0
P_technik reklamy 28 0/0
Technikum Kształtowania Środowiska ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin 84 0/0
P_I E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 28 0/0
P_I CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji 14 0/0
P_I T - turystyki na obszarach wiejskich 14 0/0
P_IS - technik ochrony środowiska 14 0/0
P_I CH - technik technologii chemicznej 14 0/0
Technikum Kolejowe (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Energetyczno–Transportowe) ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin 140 0/0
P-1A - technik spedytor 28 0/0
P-1B - technik automatyk 14 0/0
P-1C - technik chłodnictwa i klimatyzacji 14 0/0
P-1D - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 28 0/0
P-1E - technik elektryk 28 0/0
P-1F - technik elektroenergetyk transportu szynowego 14 0/0
P-1G - technik transportu kolejowego 14 0/0
Technikum Hotelarskie ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Gastronomiczne ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Elektryczno-Elektroniczne ul.Racibora 60 / 61, 71-631, Szczecin 140 0/0
P_1a Technik elektryk 28 0/0
P_1e Technik elektronik 14 0/0
P_1e Technik automatyk 14 0/0
P_1f Technik informatyk 42 0/0
P_1f Technik mechatronik 42 0/0
Technikum Samochodowe ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin 84 0/0
P_1 ABC technik pojazdów samochodowych 84 0/0
Technikum Łączności ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080, Szczecin 112 0/0
P_1Ta_teleinformatyk 28 0/0
1_1Tb_szer_kom_el 28 0/0
P_1Tc_programista 28 0/0
P_1Tf_foto_i_multim 28 0/0
Technikum Ogrodnicze ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin 56 0/0
P_technik architektury krajobrazu_TK 14 0/0
P_technik ogrodnik_TO 14 0/0
P_technik weterynarii_TW 28 0/0
Technikum Morskie i Politechniczne ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin 196 0/0
P_Technik nawigator morski 28 0/0
P_Technik mechanik okrętowy 28 0/0
P_Technik żeglugi śródlądowej 14 0/0
P_Technik mechatronik 28 0/0
P_Technik mechanik 14 0/0
P_Technik logistyk 14 0/0
P_Technik eksploatacji portów i terminali 14 0/0
P_Technik informatyk 42 0/0
P_Technik budowy jednostek pływających 14 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin 28 0/0
P_1TRW monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 14 0/0
P_1H monter sieci i instalacji sanitarnych 14 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin 28 0/0
P_Mechatronik 7 0/0
P_Operator obrabiarek skrawających 7 0/0
P_Ślusarz 7 0/0
P_Monter kadłubów jednostek pływających 7 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin 30 0/0
P-1az - elektryk 10 0/0
P-1bz - elektromechanik 10 0/0
P-1cz - magazynier logistyk 10 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin 56 0/0
P_Kucharz 28 0/0
P-Cukiernik 28 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ul.Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin 84 0/0
P_a-c 84 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 ul.Ku Słońcu , 71-080, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin 28 0/0
P_BSo_ogrodnik 14 0/0
P_BSm_mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 14 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin 28 0/0
P_I K - kucharz 14 0/0
P_I O - operator urządzeń przemysłu chemicznego 14 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin 84 0/0
P_1 eB elektromechanik pojazdów samochodowych 28 0/0
P_1 mB mechanik pojazdów samochodowych 28 0/0
P_1 lB lakiernik samochodowy 14 0/0
P_1 bB blacharz samochodowy 14 0/0
Technikum Technologii Cyfrowych ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin 56 0/0
P_1 Ti 28 0/0
P_1 Ta 28 0/0
Technikum Technologii Drewna Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ pl.Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin 90 0/0
Klasa Ia - elektromechanik 10 0/0
Klasa Ia - operator obrabiarek skrawających 10 0/0
Klasa Ia - ślusarz 10 0/0
Klasa Iw1 - wielozawodowa 30 0/0
Klasa Iw2 - wielozawodowa 30 0/0
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego Jana Bosko- szkoła niepubliczna ul.św. Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące Delta - szkoła niepubliczna pl.Żołnierza Polskiego 5, 70-551, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Delta - szkoła niepubliczna pl.Żołnierza Polskiego 5, 70-551, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia Delta - szkoła niepubliczna pl.Żołnierza Polskiego 5, 70-551, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna al.Wojska polskiego 63, 70-476 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna ul.Żołnierska 53, 71-210, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin 0/0
Oferta w przygotowaniu