Zamość
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 8, 22-400, Zamość 160 118/689
1AG MATEMATYCZNO FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ 32 21/109
1BG MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA 32 26/146
1CG PRAWNICZA 32 24/144
1DG BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 32 27/141
1EG BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 32 20/149
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 192 85/681
Ag - matematyczno-fizyczna 32 2/59
Bg - medyczna 32 24/135
Cg - językowa 32 12/119
Dg - humanistyczna 32 21/141
Eg - matematyczno-geograficzna 32 7/90
Fg - europejska 32 19/137
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 224 202/771
1AG - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z PROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM 32 31/107
1BG, 1FG - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 64 66/151
1CG - LINGWISTYCZNA 32 43/154
1DG - PRAWNICZA 32 19/133
1EG - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA 32 24/126
1GG - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 32 19/100
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 20/121
I Sg medyczno-sportowa 32 6/41
I Lg geograficzno-lingwistyczna 32 1/24
I Pg psychologiczno-społeczna 32 13/56
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 352 115/465
1AT t.ekonomista 32 26/66
1BT t. informatyk 32 11/51
1CT t.hotelarstwa 32 13/41
1DT t.fotografii i multimediów 32 13/51
1ET t.grafiki i poligrafii cyfrowej 32 22/73
1FT t.usług fryzjerskich 32 7/23
1GT t.logistyk 32 17/66
1HT t.handlowiec 32 2/28
1IT t.przemysłu mody 32 1/16
1KT t.spedytor 32 2/23
1LT t.organizacji turystyki 32 1/27
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 288 39/141
1FG-technik mechatronik 32 10/28
1BG-technik reklamy 32 5/10
1GG-technik żywienia i usług gastronomicznych 32 3/14
1AG-technik mechanik-klasa wojskowa 32 7/22
1CG-technik elektroenergetyk transportu szynowego 32 0/3
1KG-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 32 0/4
1DG-technik poj.samochodowych 32 7/35
1EG-technik poj.samochodowych 32 6/21
1HG-technik chłodnictwa i klimatyzacji 32 1/4
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 224 62/248
1Ag technik elektronik 32 7/50
1Bg technik energetyk 32 2/25
1Cg technik elektryk 64 15/53
1Eg technik informatyk 32 34/77
1Mg technik-teleinformatyk 32 1/26
1Og technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 3/17
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 384 23/110
I TB technik budownictwa 32 5/15
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 32 3/13
I TG technik geodeta 32 2/17
I TI technik informatyk 32 9/23
I TTŻ technik technologii żywności 32 3/19
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 0/8
I TBD technik budowy dróg 32 1/3
I TTD technik technologii drewna 32 0/3
I TIS technik inżynierii sanitarnej 32 0/2
I TW technik wiertnik 32 0/1
I GAZ technik gazownictwa 32 0/1
I TA technik renowacji elementów architektury 32 0/5
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 160 33/90
TA - technik architektury krajobrazu 32 5/25
TM -technik mechanizacji rolnicta i agrotroniki 32 11/17
TR- technik rolnik 32 2/11
TW- technik weterynarii 32 10/20
TZ - technik żyienia i usług gastronomicznych 32 5/17
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 224 5/28
1bG-mechanik poj.samochodowych 32 2/11
1dG-elektromechanik poj.samochodowych 32 2/6
1cG-mechanik monter maszyn i urządzeń 32 0/0
1eG-blacharz samochodowy 32 0/3
1hG-mechanik motocyklowy 32 0/1
1fG-kierowca mechanik 32 0/4
1gG-kucharz 32 1/3
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 0/7
1 Ig elektronik 32 0/4
1 Jg elektryk 32 0/1
1 Kg elektromechanik 32 0/2
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 172 5/22
I A kucharz 20 0/3
I B fryzjer 20 0/3
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 32 4/10
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 20 0/1
I E murarz-tynkarz 20 1/3
I F betoniarz-zbrojarz 20 0/0
I G stolarz 20 0/2
I H tapicer 20 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 128 2/7
K - kucharz 32 0/1
M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 32 0/3
R - rolnik 32 2/2
O - ogrodnik 32 0/1
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 160 1/8
1AG cukiernik 32 1/4
1BG piekarz 32 0/1
1CG sprzedawca 32 0/1
1DG krawiec 32 0/0
1EG magazynier-logistyk 32 0/2
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 240 3/24
1A INFORMATYK 30 0/3
1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA 30 0/3
1C INFORMATYK - KLASA WOJSKOWA 30 1/2
1D INFORMATYK - KLASA CELNA 30 1/4
1E FRYZJER 30 1/4
1F HANDLOWIEC 30 0/3
1G HOTELARSTWA 30 0/3
1H GASTRONOMIA 30 0/2
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 210 1/6
1 I INFORMATYCZNA 30 0/0
1 B BIOL-CHEM 30 0/1
1 C DYPLOMACJI 30 0/0
1 D DZIENNIKARSKA 30 0/1
1 H HUMANISTYCZNA 30 0/0
1 P PRAWNICZA 30 1/2
1 PS PSYCHOLOGICZNA 30 0/2
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 32 7/8
I straż graniczna/służba celna/stylizacja i wizaż 32 7/8
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 64 9/40
LW - profil wojskowy 32 8/24
LP - profil policyjny 32 1/16
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 40 0/0
1a ogólna 20 0/0
1b sportowa 20 0/0
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 80 1/10
1at hotelarz 20 1/2
1bt gastronom 20 0/2
1ct logistyk 20 0/5
1dt informatyk 20 0/1